Referenties – Haest

Een jong koppel kwam via een relatie in contact met me om hun nieuwe woning te laten bouwen.  Er werd een voorontwerp opgesteld en zowel het koppel zelf als hun ouders waren meteen wild enthousiast over het ontwerp.  De uitvoering zou in gang gezet worden.  Men zou echter eerst de garage, de berging en een deel van de keuken uitvoeren om dan later, naargelang de financiĆ«n het toelieten, verder te werken.

De bouwaanvraag duurde verschrikkelijk lang, doch uiteindelijk werd gestart met de werken.  Door een totale spraakverwarring met 1 van de ouders, die de uitvoering van de ruwbouwwerken op zich nam, en door een flinke misrekening in het budget van de opdrachtgever, die plots en tegen beter weten in besloot om de werken dan toch maar ineens en in hun geheel uit te voeren, liep alles compleet mis.