Rampen – waterschade

Het betrof hier een industrieel opgericht pand.  Boven de burelen, die voor de hangar werden gebouwd, werd een plat dak geplaatst op trapeziumplaten.  Langs dit dak kwam water binnen gelopen ter hoogte van de achterste wand van de kantoren.  Het plat dak, en dus ook de trapeziumplaten, waterden af naar achter toe.  Eerst werd gedacht aan lekkage via de roofing.  De hoofdaannemer had daarom zelf al een reeks herstellingen uitgevoerd, doch zonder resultaat.  Er moest dus verder gezocht worden.  De opstand van de roofing achter de hoger oplopende gevelbardage van de hangar bleek niet vakkundig geplaatst te zijn.  Ook de plaatsing van de muurkappen liet veel te wensen over en de afwerking van de rechter scheimuur met een muurkap of dakrand bleef achterwege, waardoor ook langs daar veel water binnen kwam, zeker ook omdat er een gootje werd gecreĆ«erd door het reeds aanwezige regelwerk van een nog niet geplaatste bardage.