Referenties – Appartement

Toen ik in mijn 5de jaar architectuurschool zat (1982) was 1 van de opdrachten het ontwerpen van een taxibedrijf met erboven appartementen of studio’s voor studenten.  De locatie was in een hoek van het St-Pietersplein in Gent, waar een eerder gebouw (’t Leopoldje) was afgebrand.

Gezien de speciale, 19de eeuwse architectuur van dit plein moest hier zeker gedacht worden aan integratie.  Ik meende het ritme van de verticaal geplaatste ramen rondom het plein te moeten weerspiegelen in de gevel van het nieuwe gebouw.  Om enigszins een antwoord daarop te geven werden ook horizontale stroken in de gevels verwerkt.

Het betrof hier een logewerk, waarvoor beperkte tijd werd gegund voor het realiseren van tekeningen en maquettes.  De beelden hierboven zijn foto’s van een gedeeltelijk afgewerkte maquette, die ondertussen heel wat ouder werd en dus al wel wat sleet vertoont.