Referenties – De Bruyn

Een jonge industrieel met bouwplannen kwam met me in contact.  Hij wenste een combinatie te bouwen van een magazijn met een showroom en een woning.  Het moest moderne architectuur zijn, doch dit mocht zeker geen reden zijn om een dure constructie te ontwerpen.  Tenslotte bleef het een industrieel gebouw dat niet voorzien moest worden om de eeuwen te trotseren.  Het gebouw moest dus eerder tijdelijk gezien worden dan robuust.

Het geheel werd opgevat met een staalstructuur waar geprefabriceerde platen tegen werden gemonteerd in uitgewassen beton.  De showroom en de woning vormden een 2de volume dat als het ware uit het volume van het magazijn werd geschoven en kleiner van schaal is.

De showroom moest vooral zeer licht zijn en open naar buiten toe, dus er moest veel glas voorzien worden.  Er werd daarom een koepel gemaakt die vanuit de inkompartij scheen te ontspringen.  Dit element legt meteen de nadruk op de inkom.

Voor het kleine volume werd gekozen voor een traditionelere manier van bouwen.  Er werd met spouwmuren gewerkt op normale funderingsmuren.  Als gevelsteen werd een betonsteen gekozen om enigszins aan te sluiten bij het gevelwerk van het magazijn.  Hierdoor kon er ook gewerkt worden met een zekere ornamentiek om het eentonig grijze van deze typische betonsteengevels te doorbreken.

Het buitenschrijnwerk en de dakranden werden in dezelfde kleur genomen als de bedrijfskleur van de opdrachtgever.