Referenties – muziekschool

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden moest ik mijn 5de jaar architectuurschool herdoen.  Het eindwerk van dit bisjaar (1984) was het ontwerpen van een muziekschool op een bestaande site in Gent, in een bocht van de Leie.

Buiten een concertzaal, het grootste volume met de antenneconstructie, en een administratief gedeelte, met bibliotheek, moesten er naast groepsklassen (het grote klasgebouw) ook individuele klassen worden voorzien.  Om de bastonen beter te begeleiden moet in zulk een klas minstens 1 wand onder het hoek van 5 graden worden geplaatst.  Dit gegeven gebruikte ik om de bocht te vormen van de Leie en zodoende deze leslokalen aan de rand van het water te plaatsen.  Dit bouwen langs het water komt in de Gentse binnenstad veel voor.  Het heeft ook het bijkomend voordeel dat de leslokalen ongestoord uitkijken op het water en zodoende de muze maximaal kunnen capteren.

Omdat er toen al plannen waren om de flink bevuilde Leie te gaan reinigen en voor het toerisme te gaan uitbouwen meende ik ook een aanlegsteiger te moeten voorzien, waardoor de rondvaartboten deze cultuurtempel kunnen aandoen op hun ronde of waardoor er zelfs een verbinding over het water kan gemaakt worden vanuit de binnenstad naar concerten die in dit gebouw kunnen plaatsvinden.

Er werd ook circulatie voorzien doorheen het complex.  Vanaf de straat voor het gebouw, waar ook de fietsenberging is gelegen, loopt men eerst langs het water, onder het concertgebouw door, langs het administratief gedeelte en de bibliotheek.  Daar gaat men het complex als het ware binnen om zo op de binnenkoer terecht te komen.  Via een doorgang langs de individuele lokalen komt men op een bruggetje terecht dat over de Leie loopt en verbinding maakt met de woongebieden aan de overzijde.

Hierboven enkele foto’s van de maquette, die ondertussen al wel flink onderhevig is aan sleet.