Referenties – systeembouw

In mijn 3de jaar architectuur in Gent (1978) werd ons de opdracht gegeven om een systeembouw te ontwerpen voor een woonwijk.  De woningen moesten zo gestructureerd mogelijk zijn waardoor een zekere vorm van prefabricatie mogelijk was.

Ik ontwierp een systeem waarbij een hoofdgebouw als basismodule werd opgetrokken en er een strook als variabele achterbouw toegelaten werd als mogelijke expansie van de woning.  Het hoofdgebouw bestond uit 2 scheimuren waartussen 2 vloerplaten werden opgehangen voor de verdiepingen.  In het midden werd een schouwkoker geplaatst voor de verticale aan- en afvoer van rookgassen, afvalwaters, verwarmings- en sanitaire leidingen en dergelijke.  Vanuit deze centrale koker vertrokken telkens 2 circulatielijnen van voor naar achter en zijdelings.  De resterende oppervlakte van de bouwlaag waren de leefruimten.  Ditzelfde werd toegepast voor alle bouwlagen.  In de zijgevel werd, waar mogelijk een raam voorzien over de volledige hoogte van deze circulatielijnen.  Ook in de voor- en achtergevel werden deze circulatielijnen benadrukt.

De achterbouwstrook werd hoofdzakelijk in houtbouw voorzien om het tijdelijke en flexibele karakter ervan te benadrukken.  Hier kon de bewoner als het ware vrij een eigen inbreng realiseren.

Hieronder enkele foto’s van de maquette die ik voor dit werk maakte.  Rechts werd de structuur weergegeven die het systeem weergeeft.  Links werd een woning weergegeven met een maximaal volume.  In het midden werd een woning weergegeven die op plan werd uitgewerkt.