Referenties – Van den Bogaert

Via een andere tevreden klant kwam Dr Van Den Bogaert met mij in contact voor de verbouwing van haar woning.  Het betrof een villa in Kapellen, in de Heggemuslaan, in bungalowstijl van de jaren ’70: alles gelijkvloers, een weinig hellend dak met grote oversteken, grote ramen tot op de grond voor een grote leefruimte, maar veel te weinig ruimte voor slaapkamers en een grote zolder die enkel bruikbaar was voor berging.

Het moest iets compleet modern worden met veel ruimte voor ouders en kinderen.  Er moest dus al zeker een verdieping op gezet worden na het wegbreken van het oorspronkelijke dak.  Daarbij rees echter een probleem: de betonnen zoldervloer was slechts 7-8 cm dik, waardoor dit geen verdieping kon dragen.  Er werd daarom een zelfdragende vloer boven de oude zoldervloer geplaatst, zonder die oude zoldervloer te raken en zonder te kunnen stutten doorheen de oude zoldervloer.  Er werd gewerkt met een zelfdragend vulpottensysteem dat gedragen werd door een reeks stalen liggers die her en der op de onderliggende draagmuren hun steun vinden.

Een belangrijk gegeven vanuit de bouwheer was ook dat de leefruimte en de badkamer op het gelijkvloers onaangeroerd moesten blijven.  Die werden immers nog maar pas gerenoveerd.  Dit was geen sinecure, doch voor wat betreft de badkamer is dit gelukt.  De leefruimte werd echter zwaar beschadigd door vocht doordat de hoofdaannemer op koppige wijze bleef nalaten om de voorlopige waterdichting op de oude zoldervloer waterdicht af te werken voor het regenseizoen begon, ondanks verschillende verwittigingen en aanmaningen.

Een bijkomende moeilijkheid was dat de oorspronkelijke villa te diep gebouwd werd, dieper dan op de oorspronkelijke bouwvergunning aangeduid werd.  Om opnieuw vergunning te kunnen krijgen moest er 1,6 m ingekort worden aan de achterzijde.  Op zich geen probleem (in het nieuwe ontwerp was plaats genoeg), doch men kan niet zomaar een strook van een woning afhalen.  Dit moest dus gebeuren tot aan de dichtst bij gelegen dragende binnenmuur om er dan terug een stukje aan te zetten tot op de juiste bouwdiepte.

Door toedoen van een ezel van een hoofdaannemer, die zijn personeel, zijn leveranciers, noch zijn onderaannemers betaalde en die op het laatste dan nog failliet ging, zijn er heel wat moeilijkheden geweest op deze werf, maar uiteindelijk werd een mooi resultaat bereikt, mede door een standvastig optreden van mezelf, volledig gesteund door de bouwheer.

De binnenhuisinrichting werd gerealiseerd door Britt Van Aken, waar ik op aangename manier mee kon samenwerken.