Referenties – Verheyen 3

Voor een 3de ontwerp voor het jonge koppel in de Eikenstraat in Beerse werd het roer flink omgegooid. Er werd een ander idee geopperd: de technische en slaapfuncties onderbrengen in een volume met zadeldak en de woonfuncties onder een gebogen dak onderbrengen in een achterbouw.

Het voorste volume werd niet enkel schuin geplaatst, waardoor het lichtjes gedraaid wordt naar de linker zijde van de straat (vanwaar het meeste verkeer komt), doch het werd ook opgedeeld in 2 delen: een sanitair gedeelte en de overige functies.

Het sanitaire gedeelte werd aangeduid door de gevels ervan van een houten bekleding te voorzien, waarin ronde venstertjes geplaatst werden. Dit doet denken aan scheepsarchitectuur, waar water ook een belangrijke rol speelt.

De rest van het voorste blok werd in een donkere pleister voorzien om aan te duiden dat dit vooral het nachtgedeelte is. De scheiding tussen nacht- en sanitair gedeelte werd niet loodrecht op de voorgevel genomen, doch wel in het verlengde van de linker zijgevel van het erachter gelegen woongedeelte dat weer wel evenwijdig met de perceelsgrenzen staat ingeplant. Deze schuin op de voorgevel toelopende lijn wordt buiten nog even verder gezet door het muurtje naast de voordeur, die overkoepeld wordt door het erboven gelegen balkon. De inkom, achter de voordeur, scheidt het nacht- en het sanitair gedeelte.

Om de schuine lijn doorheen het voorste blok te accentueren wordt het zadeldak niet doorgetrokken boven het sanitaire gedeelte en mee schuin doorsneden. Ook achter dit zadeldak werd een gedeelte plat dak voorzien om het los te plaatsen van de gebogen daken boven het leefgedeelte.

De gebogen daken van het woongedeelte beelden de geborgenheid uit, dat zich onderscheidt van het gedeelte aan de straatzijde. Het staat ook achter dit voorste gedeelte, zodat het beschutting geniet t.o.v. de buitenwereld.

In het woongedeelte werden niet enkel de zit- en eethoek ondergebracht, doch ook de slaapruimte voor de ouders, daar dit integraal deel uitmaakt van het woongedeelte. De kinderslaapkamers daarentegen werden een meer zelfstandig karakter gegeven door ze in het voorste blok onder te brengen. Door de slaapkamer van de ouders achteraan op de verdieping te voorzien wordt toch enige privacy gecreƫerd t.o.v. de rest van de woonfuncties. Deze slaapkamer is enkel bereikbaar via een passerel die door de vide boven de eethoek loopt vanuit de traphal.

De traphal, nauw verbonden met de nachthal in het voorste blok, vormt als het ware het scharnier tussen beide blokken, waarrond de draaiing werd gemaakt. Het is meteen ook het knooppunt waar alle grote functies samenkomen of van waaruit die bereikbaar zijn.

Ditmaal viel het ontwerp niet in de smaak van de opdrachtgever. Wellicht werd het voor een groot deel mis begrepen, doch ook de verscheidenheid aan materialen en vormen maakten het geheel te verwarrend overkomend.

Er moest dus een 4de voorontwerp gemaakt worden.

Wordt nogmaals vervolgd …