Wie ben ik

15 oktober 1957
Geboren te Antwerpen als oudste in een gezin van 3 kinderen. Vader, Willy De Maesschalck (+), was aanvankelijk zelfstandig aannemer bouwwerken, later bouwpromotor en nog later verzekeringsmakelaar.  Moeder, Martha Gils, is van beroep huishoudkundig regent, doch nam na de geboorte van de kinderen de taak van huismoeder op zich.  Woonachtig geweest in Antwerpen, Schilde en ’s Gravenwezel

30 juni 1969
Lagere school beëindigd aan de St-Lutgardis openluchtschool te Koningshof-Schoten

30 juni 1976
Middelbare school, richting Wetenschappelijke B, beëindigd aan het St-Jan Berchmanscollege te Westmalle

30 juni 1983
Diploma Architect behaald aan het Hoger St-Lucasinstituut te Gent

 tot 28 februari 1986
Architectenstage gedaan bij Arch Jef Folders te Schilde, Arch Michel Boelens te Brussel, Ir Robert Smits te Borsbeek en Arch Jacques Boeren in Kapellen

01 maart 1984
Gevestigd te ’s Gravenwezel als zelfstandig architect

01 april 1985
Toegetreden als lid bij de Commissie van Scheimuren van de Provincie Antwerpen, later tot secretaris en voorzitter benoemd

08 juni 1985
Gevestigd te Kieldrecht als zelfstandig architect

begin 1988
Cursus Isolatietechnieken gevolgd bij het Rva te St-Kathelijne-Waver

27 mei 1989
Gevestigd als zelfstandig architect te Westmalle

05 november 1991
Verkozen als bestuurslid in het bestuur van de beroepsvereniging, de Architectenunie, later tot ondervoorzitter benoemd en voorzitter van de afdeling Kempen

30 juni 1992
Beëindiging cursus Expert/Schatter van onroerend goed aan het Cmo te Borgerhout

september 1992
Toetreding als lid bij de Cmo-Expertenclub te Antwerpen, later als bestuurslid verkozen

23 november 1992
Ingeschreven op de lijst van deskundigen bij de Zurich verzekeringsmaatschappij (nu Vivium)

eind 1992
Opgenomen op de lijst van deskundigen bij het Parket van de Procureur des Konings van Antwerpen en Turnhout en vanaf dan geregeld aangesteld door o.a. de Rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en Turnhout, de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen & Turnhout, de Vredegerechten van Antwerpen, Turnhout, Zandhoven, Berchem & Willebroek

najaar 1996
Taak als bestuurslid van de Cmo-Expertenclub te Antwerpen stopgezet wegens tijdsgebrek

20 maart 2000
Aankoop woning nr 15 en aanpalende woning nr 13 in de St-Jozeflei te Westmalle

oktober 2000
Inleidingscursussen gevolgd in verband met veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

september 2004
Ontslag gegeven in het bestuur van de Architectenunie wegens tijdsgebrek.

najaar 2005 Cursussen gevolgd in verband met de normering omtrent energieprestatie en binnenklimaat

juni 2006
Cursus energiedeskundige gevolgd

november 2008
Cursus “energiebewust architect” gevolgd

september 2009
Ontslag gegeven in de Commissie Scheimuren van de Provincie Antwerpen wegens tijdsgebrek.

eind nov 2016
overgestapt van de beroepsvereniging BVA naar NAV

maart 2017
cursus gevolgd “de praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek”, ingericht door het NCDAB

27 april 2017
aanvaard als lid door het NCDAB en opgenomen op de voorlopig Nationaal Register van gerechtsdeskundigen onder het nr EXP2641632

eind 2017
25 jaar bezig als (gerechts)expert

1 maart 2019
35 jaar bezig als architect

maart 2019
deel II “Strafrecht” in de cursus “de praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek” gevolgd, ingericht door het NCDAB, en examen met succes afgelegd voor gehele cursus

19 december 2019
eed afgelegd als gerechtsdeskundige voor de 1ste voorzitter van het Hof van Beroep van Antwerpen