Hoe ga ik tewerk

Als onafhankelijk persoon, technisch onderlegd, ervaren in het toepassen van een bouwstijl, steeds geneigd tot overleg tussen de verschillende betrokken partijen, goed ingeburgerd in de materialenwereld, correct zijnde op gebied van administratie en zonder de problemen uit de weg te gaan, ben ik de geknipte persoon om de taak van beschermer van uw investering, uw eigendom, uw belangen en uw rechten & plichten uit te voeren. Dat zijn mijn betrachtingen.

Uiteraard begint alles met een kennismaking, waarna afspraken gemaakt kunnen worden over wat er precies moet gebeuren, hoe dit aangepakt gaat worden en hoeveel dit gaat kosten.

Als architect ga ik steeds in 2 fasen te werk.

Een 1ste fase is het contract voor een voorontwerp met kostenraming. Hierin zit ook een 2de en eventueel een 3de voorontwerp inbegrepen, telkens met kostenraming. Eventuele opmetingen van de bestaande toestand vormt het voorwerp van een aparte prijsberekening.

Een 2de fase is dan het definitief contract voor een volledige opdracht. Erelonen, die betaald werden in het kader van de 1ste fase wordt hier uiteraard in mindering gebracht. In deze opdracht zit het uitwerken van de bouwaanvraag, het uitvoeringsontwerp, lastenboek, meetstaat, detailtekeningen, nazicht en vergelijking van offertes van aannemers, opvolgen van de werken met wekelijkse werfbezoeken, werfverslagen en de opleveringen.

Als expert stel ik van elke expertisevergadering een verslag op, volg ik het dossier mee op, al of niet in samenspraak met uw advocaat, geef ik technische bijstand bij gerechtsexpertisen en bij eventuele herstellingswerken. Deze bijstand lever ik tot u beslist om niet langer beroep te doen op mijn diensten, waarna afgerekend wordt op basis van een gedetailleerde ereloonstaat.

Als gerechtsexpert ben ik gebonden aan procedureregels, die ik strikt naleef. Ik tracht telkens de dossiers zo snel mogelijk op te volgen en af te werken en hou daarbij zo veel mogelijk een ruime blik, waarbij ik elke klacht en elk argument van partijen in beschouwing neem om zo een neutraal en eerlijk advies te geven aan de rechtbank.