Rampen

Dit zijn enkele toestanden die ik als (gerechts)expert tegenkwam.  Uiteraard vermeld ik geen namen.