Wat doe ik

Architectuur
Enkel volledige opdrachten vanaf de eerste lijn op papier tot en met de afwerking van het gebouw

Gerechtsexpertisen
Hoofdzakelijk voor de Rechtbanken van Antwerpen en Turnhout, zowel voor de Vredegerechten als voor 1ste Aanleg en de Ondernemingsrechtbank, ook voor het Hof van Beroep

Minnelijke expertisen
Aangesteld in gemeen overleg tussen partijen waarbij vooraf overeengekomen kan worden dat men zich neerlegt bij mijn bevindingen of dat ik als arbiter optreedt om partijen tot een minnelijke regeling te brengen

Technische bijstand
Bij betwistingen tussen bouwpartners, meestal √©√©nzijdig aangesteld, in het kader van onderhandelingen, pogingen tot minnelijke regelingen, gerechts- of verzekeringsexpertisen, …

Bouwkundig advies
Allerlei technische raad omtrent gebouwen, ook naar onderhoud toe, naar het oplossen van problemen, naar verbeteringen van verouderde situaties, …